The Art of Book Vlogging- FREE NATIONAL WEBINAR (w E-Cert)

 May special FB Live Learning Session ang VIBAL GROUP para inyo bukas, August 27, 2021, 3PM, tungkol sa book vlogging. Samahan natin ang vlogger na si Margaux S. Camaya para talakayin kung ano ang book vlogging at kung papaano ka magsisimula gumawa ng sariling book vlog sa "The Art of Book Vlogging."

Maaari kayong mag-register dito: https://forms.gle/crsyDQ9uU16td9NH6 para makatanggap ng certificate of attendance!

source: vibal group

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.