BSP FREE WEBINAR SERIES ON FINANCIAL EDUCATIONMagandang araw! Na-missed mo ba ang announcement ng Bangko  Sentral ng Pililpinas? Basahin dito:

 Isa ka bang negosyante or may-ari ng isang MSME? Nais mo bang matuto ng financial planning at business resiliency?

Samahan mo kami sa #UsapangNegosyoAtPinansyal webinar series kada Biyernes, simula ngayong August 20, 2021 (Friday) at 9:30-11:00 via Zoom, hanggang October 22, 2021.
Mapapanood mo rin ang UsapangNegosyoAtPinansyal webinar series live sa Facebook accounts ng:
Bangko Sentral ng Pilipinas
PisoLit
Department of Trade and Industry
Bayan Academy

SOURCE AND PHOTO OWNED BY: BSP


No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.