Are you qualified for COVID Vaccine? Check here:

 In case you missed the infographic posted by DOH, read here:

PWEDE BA AKONG TUMANGGAP NG COVID-19 VACCINE?

Alamin rito ang PINAKABAGONG GUIDELINES kung sinu-sino ang maaaring mabakunahan!
OO, PERO KAILANGAN NG KARAGDAGANG PAG-IINGAT
✅ May sakit sa pagdurugo o kasalukuyang umiinom ng blood thinners
✅ May allergy sa pagkain, itlog, o gamot
✅ May history ng asthma
OO, PERO IPAGPALIBAN MUNA
πŸ•’ Kasalukuyang may impeksyon ng COVID-19 o may sintomas na: lagnat / panginginig, panghihina, ubo, sipon, pananakit ng ulo, lalamunan o kalamnan, kawalan ng panlasa o pang-amoy, hirap sa paghinga, rashes
πŸ•’ May exposure sa taong confirmed o suspect na kaso ng COVID-19 sa nakaraang 14 na araw
πŸ•’ Nakakuha ng convalescent plasma o monoclonal antibodies para sa COVID-19 nitong nakaraang 90 na araw
πŸ•’ Nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis
πŸ•’ Nakakuha ng kahit na anong klaseng bakuna sa nakaraang 14 na araw
πŸ•’ Na-admit sa ospital, nagkaroon ng atake, or nagbago ng gamot para sa co-morbidities sa loob ng nakaraang 3 buwan
πŸ•’ Hypertensive emergency o blood pressure >180/120 na may sintomas ng posibleng organ damage
OO, PERO KAILANGAN NG MEDICAL CLEARANCE MULA SA DOKTOR
πŸ“„ May autoimmune disease
πŸ“„ May Human Immunodeficiency Virus (HIV)
πŸ“„ May kanser na kasalukuyang naggagamot (chemo/radio/immunotherapy)
πŸ“„ Sumailalim sa organ transplant
πŸ“„ Umiinom ng steroids
πŸ“„ Nakaratay sa kama o may sakit na hindi tataas sa anim (6) na buwan ang taning
HINDI PWEDE
❌ Mas mababa sa 18 years old
❌ Allergy sa mga sangkap ng bakuna (hal: polysorbate, PEG)
❌ Malubhang reaksyon (hal: anaphylaxis) sa unang dose ng bakuna
Kahit nabakunahan na, huwag pa ring kakalimutan na gawin ang minimum public health standards o MPHS! Mag-MASK, HUGAS, IWAS, AIRFLOW!
RESBAKUNA, kasangga ng BIDA! Sama-sama tayo sa BIDA Bakunation!

Photo and information source: DOHNo comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.