Gabay sa Pagbubukas ng F2F Classes Nationwide


 

Dahil sa pag-apruba ni Pangulong Duterte ng progressive expansion ng face to face classes noong Enero 17, naglabas ang Kagawaran ng Edukasyon ng DepEd Order No.17, s.2022 o ang Guidelines on the Progressive Expansion of Face to Face Classes.

Nais ng gabay na ito na ituwid ang mga paaralan sa mekanismo at pamantayan ng pagsasagawa ng face to face classes upang masiguro ang epektibo, maayos, at ligtas na implementasyon para sa ating mga mag-aaral.
Para naman sa Pinansiyal na aspeto, nakasaad sa Seksiyon IX ng DO 17, s. 2022 na ang pondong gagamitin para sa implementasyon ng face to face classes ay pangunahing kukunin mula sa Operation for School – Maintenance and Other Expenses (MOOE) tulad ng pinahihintulot sa annual appropriations act.
Basahin ang gabay at sagot sa mga pangunahing katanungan hinggil sa usapin ng pondo para sa paghahanda sa implementasyon ng face to face classes.

SOURCE OF FACTS & PHOTO: DEPED PHILS.No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.